Nguyên nhân dày EPE sản xuất tấm tương đối đồng đều và giải pháp

Sản xuất tấm EPE độ dày tương đối đồng đều về ba lý do sau đây:

1. Các bên trong và bên ngoài chết không có giải pháp tích cực: Điều chỉnh dây hàng đầu, do đó tích cực

2. Die biến dạng Giải pháp: sửa chữa chết

3. monoglycerides quá Giải pháp: Giảm monoglycerides


You may like

3d XPE Foam Wall Sticker Moulding Machine/XPE folding mat machine

3d XPE Foam Wall Sticker Moulding Machine/XPE folding mat machine

XPE material cushioning - for the semi-rigid foam, after the impact of strong impact without loss of original performance, and more for precision instruments, semiconductor packaging and other fields, but also can use its easy formability, and for sports protection products And leisure products production areas.